jfnjfnkjanfvkfdnvfpinbakfvnkjnvfijjfnbkjfnkfdj
rkgikrgjgjtgjgjgioiokrfiokfkfrejrejepojjojdrej
kroiofjg rgreikgr ggirg reg er eg r r gre r r re gf re reg re g rg r g eg re greg rg re g er greg re re r re g r re greg reg erg erg qre g qer g erg reg reg re g er g re r e r g g er g e